Röda kulörer

De röda pigment vi till största delen använder är olika järnoxider, bränd terra samt röd ockra. Då traditionen i Sverige påbjuder faluröd slamfärg i många sammanhang får vi ofta frågan vilken av våra linoljefärger som motsvarar den. Vårt svar är då att 1A-222 Järnoxidröd mörk motsvarar Faluröd slamfärg bäst, och att vår linoljefärg Faluröd motsvarar Faluröd ljus slamfärg bäst. Beteckningen Engelskt röd beskriver egentligen en järnoxidröd nyans. Vi tillverkar en ljus variant 10A, och en lite mörkare 48A. Järnmönjan används både som rostskyddsfärg på metall och till trä. OBS! Röda färger på fasad uppfattas som starkare och ljusare. De kan också dra iväg lite mot blått. När det gäller röda fasader har Sverige en stark tradition inom det faluröda – oxidröda området. Röda färger som är starkare och/eller mer blåaktiga än de traditionella kan lätt uppfattas som skrikiga om man målar dem på fasader.Caput mortuum - Linoljefärg

Caput mortuum - Linoljefärg

Caput mortum - Linoljefärg NCS-kod: 6523-Y97R Tillverkad på svensk kallpressad kokt linolja och färgpigment. Anpassad för målning både inom- och utomhus. OBS: Färgprovet visar tre olika...
Engelsk röd 1A-48A - Linoljefärg

Engelsk röd 1A-48A - Linoljefärg

Engelsk röd - Linoljefärg NCS-kod: 4746-Y77R Tillverkad på svensk kallpressad kokt linolja och färgpigment. Anpassad för målning både inom- och utomhus. OBS: Färgprovet visar tre olika...
Faluröd - Linoljefärg

Faluröd - Linoljefärg

Faluröd - Linoljefärg NCS-kod: 4941-Y79R Tillverkad på svensk kallpressad kokt linolja och färgpigment. Anpassad för målning både inom- och utomhus. OBS: Färgprovet visar tre olika kulörer....
Gyllenhaks rött - Linoljefärg (egen specialkulör)

Gyllenhaks rött - Linoljefärg (egen specialkulör)

Gyllenhaks rött - Linoljefärg En mörk tegelröd färg . Ingick i originalfärgsättningen i Bellefors Tiberg skola från 1920-talet. Bilden föreställer en gjutjärnssoffa från Näfveqvarns bruk...
Järnmönja - Linoljefärg

Järnmönja - Linoljefärg

Järnmönja Rostskyddsfärg. Behövs ej målas över. Rostskydda med järnmönja. Ottossons järnmönja är en färg som fördel används som rostskydd. Järnmönja är kemiskt neutralt vilket gör...
Ljus engelsk röd 1A-10A - Linoljefärg

Ljus engelsk röd 1A-10A - Linoljefärg

Ljus engelsk röd - Linoljefärg NCS-kod: 4353-Y73R Tillverkad på svensk kallpressad kokt linolja och färgpigment. Anpassad för målning både inom- och utomhus. OBS: Färgprovet visar tre olika...
Mörk järnoxidröd 1A-222 - Linoljefärg

Mörk järnoxidröd 1A-222 - Linoljefärg

Mörk järnoxidröd - Linoljefärg   NCS-kod: 5536-Y81R Tillverkad på svensk kallpressad kokt linolja och färgpigment. Anpassad för målning både inom- och utomhus. OBS: Färgprovet visar...
Röd empir - Linoljefärg

Röd empir - Linoljefärg

Röd empir - Linoljefärg NCS-kod: 4053-Y94R Tillverkad på svensk kallpressad kokt linolja och färgpigment. Anpassad för målning både inom- och utomhus. OBS: Färgprovet visar tre olika...
Rödockra 1A - Linoljefärg

Rödockra 1A - Linoljefärg

Rödockra - Linoljefärg   NCS-kod: 4544-Y65R Tillverkad på svensk kallpressad kokt linolja och färgpigment. Anpassad för målning både inom- och utomhus. OBS: Färgprovet visar tre olika...
Provsamling med linoljefärger

Provsamling med linoljefärger

Provsamling med linoljefärger Innehåller vita, grå, gula, röda, gröna, blå, bruna och svarta kulörer. Våra egna specialkulörer ingår dock ej. De matta kulörerna återfinns i en egen...