Strömbrytare och eluttag (retro)

Våra strömbrytare och uttag i gammaldags stil är alla godkända för användning i Sverige. De anknyter i sitt formspråk till tidigare perioders strömbrytare och uttag och är inte alls lika klumpiga och dominanta som det mesta annat som finns på marknaden i dag.