Blixtklammer (Letti)

När du har utanpåliggande kuhlodragning och vill ha ett snyggt montage, rekommenderar vi de här klamrarna. De kallas ibland för blixtklamrar. Men varunamnet är Letti och de har använts länge i Sverige för utanpåliggande kuhlo. Har du treledad kuhlo använd 8 mm, har du fyrledad kuhlo använd 10 mm. De enbenta klamrarna lämpar sig i stort sett för allt montage utom tak om underlaget tillåter det, det vill säga om det räcker med ett ben för att klammern ska sitta ordentligt (exempelvis på pärlspont). Vid dragningar i tak använd helst tvåbenta klamrar. De enbenta klamrarna fästs med särskilt don, de tvåbenta med vanlig hammare.

 Lettiklammer 8 mm enbent med 16 mm benlängd 20 stycken

Lettiklammer 8 mm enbent med 16 mm benlängd 20 stycken

Lettiklammer 8 mm enbent med 16 mm benlängd 20 stycken För montage av treledad kuhlo. Förpackningar om 20 stycken. Slås in med islagsdon för 8 mm. De enbenta klamrarna lämpar sig i stort sett...
Lettiklammer 10 mm enbent med 16 mm benlängd 20 stycken

Lettiklammer 10 mm enbent med 16 mm benlängd 20 stycken

Lettiklammer 10 mm enbent med 16 mm benlängd 20 stycken För montage av fyrledad kuhlo. Förpackningar om 20 stycken. Slås in med islagsdon för 10 mm. De enbenta klamrarna lämpar sig i stort sett...
Lettiklammer 12 mm tvåbent med 16 mm benlängd 20 stycken

Lettiklammer 12 mm tvåbent med 16 mm benlängd 20 stycken

Lettiklammer 12 mm med tvåbent med 16 mm benlängd 20 stycken För montage av något större kuhlo (femledad). Förpackningar om 20 stycken. Slås in med hammare.