Spik, nubb & spårskruv

Vi säljer klippspik, dekorspik, blånerad trådspik samt handsmidd spik från Dalsland. Dessutom har vi blank trådspik, nubb och en del övriga spikar samt ett brett sortiment av spårskruv.