Kalkfärg special vit

Kalkbaserad fasadfärg med vit dolomit som ballast. Kalkfärg Special ger en lite flammig levande yta. Avsedd för avfärgning inne och ute på puts av kalkbruk, hydrauliskt kalkbruk och svaga KC-putser. Används såväl vid renovering som vid nyproduktion. Kalkfärg Special är en diffusionsöppen produkt utan filmbildande tillsatser och innehåller kalk som bindemedel. Genom sina egenskaper kan den användas upprepade gånger utan att väggens fuktegenskaper försämras.

Behöver endast strykas två gånger.

Spann om 15 kilo. Räcker till cirka 15 kvadrat två strykningar.

Kalkfärg går att få i flera andra kulörer. Vi har färgkarta i butiken.